Vilkår for brug

Autopristjek.dk formidler alle former for opgaver inden for autobranchen og etablerer kontakt mellem forbrugeren og værkstederne.

Autopristjek.dk foretager løbende en evaluering af de tilmeldte værksteder, som Autopristjek.dk samarbejder med.
Dette er for at sikre, at Autopristjek.dk’s generelle kvalitetskrav opfyldes, og at forbrugerne får udført deres opgaver.

Alle aftaler, der indgås mellem kunden og værkstedet er imidlertid alene et mellemværende mellem disse parter, idet Autopristjek.dk ikke er part i disse aftaler.

Autopristjek.dk kan således ikke påtage sig ansvaret for opfyldelsen af de aftaler, der indgåes mellem forbrugeren og værkstedet. Eventuelle reklamationer vedrørende opgavens korrekte og lovlige udførelse skal således rettes direkte mod det værksted, der har udført opgaven.

Ved indhenting af tilbud på Autopristjek.dk bliver din IP-adresse
gemt af sikkerhedsmæssige årsager.